تلفن : ۰۹۱۲۴۳۸۴۰۶۹ (مهندس علیزاده)

یکی از راه های کاهش هزینه و افزایش سود برای هر بنگاه تولیدی،پائین آوردن مبلغ انبارداری و خواب سرمایه می باشد. در انبارهای سنتی،پالتها به صورت فله ای بر روی هم انباشته شده و در صورت نیاز خط تولیدبه قطعه، آخرین محموله ای که دریافت گردیده جهت مصرف به خط تولید منتقل میگردد. این فرآیند که در اصطلاح به آن LIFO (Last in first out) می گویند، معایبی در بر دارد که به شرح زیر است :
انبارش بیش از حد قطعات
ضایعات قطعات بعلت زنگ زدگی
ضایعات قطعات بعلت خاک گرفتگی
حمل و نقل زیاد قطعات
عدم امکان ردیابی قطعات
با عنایت به توضیحات ارائه شده نیاز است سیستمی پیاده و اجرا شود تا این نقیصه را از بین ببرد. یکی از این سیستم ها FIFO می باشد.
مفهوم FIFO
FIFO به معنی اولین خروجی از اولین ورودی است. به این معنی که به روشهای متفاوت اولین قطعه ای که وارد انبار و یا محل ذخیره سازی میشود در محلی قرار گیرد که هنگام نیاز قطعه به ترتیب زمان ورود به انبار، قطعه امکان انتخاب را داشته و از انبار خارج شود. این روش از روشهایی است که امکان اجرائی آن مشکل بوده ولی منافع بسیاری برای مصرف کنندگان دارد در واقع با توجه به اینکه معمولا در محاسبات یا برنامه تولید مقداری به عنوان موجودی اطمینان در سیستم نگهداری میشود که معمولا در گردش نمی باشد و در صورت عدم رعایت FIFO قطعات زمانهای زیادی بصورت استوک در انبار باقی مانده و باعث ایجاد
مشکلاتی مانند گذشتن تاریخ مصرف، تغییر طرح و گرفتن گرد و غبار بر روی قطعات می شود که مانع مصرف آن قطعه میگردد.
فوائد اجرای FIFO
مصرف قطعه طبق اولین تاریخ ورودی و جلوگیری از فاسد شدن و باطل شدن قطعه بعلت تاریخ گذشته شدن آن.
گردش و مصرف تمام موجودی قطعات به نوبت و زمان ورود.
جلوگیری از ضایعات و از دست رفتن سرمایه.
مصرف قطعات طبق تغییرات و جلوگیری از ماندن قطعات دارای تغییرات.
سرعت در شناسایی قطعات معیوب و برگشت سریع آن و جلوگیری از تولید قطعات معیوب.
بهبود درکیفیت محصول نهائی.
جلوگیری از خواب سرمایه.

یکی از اصول مهم در رعایت FIFO رسیدن به حداقل موجودی در گردش میباشد که باعث سرعت در انجام کار و جلوگیری از فعالیت های اضافی است.
در ضمن رعایت سیستم FIFO یکی از راه های جلوگیری ایجاد ضایعات در انبار نیز میباشد.
اصل FIFO در سیلو ها:
برای توضیح اصل FIFO در سیلو ها باید به مسأله گردش فیزیکی اقلام انبار Physical flow توجه نمود.در واحدهای تولیدی لازم است، که موجودی های انبار به طور منظم گردش داشته و همواره محصولات جدید و تازه ذخیره شود باشد و محموله های قدیمی تر که به فساد نزدیکتر است زودتر مصرف شود، البته در خصوص غلات لازم به یادآوری است که گندم با ذخیره شدن و کهنه شدن کیفیت بهتری پیدا می کند. یعنی آرد استحصالی از گندمهای خوابیده بسیار با کیفیت تر از آردی است که از گندم های تازه استحصال می شود. لذا رعایت اصل FIFO در سیلو ها بسیار لازم و ضروری است. به این روش “اولین صادره از اولین وارده” یا (First in first out) یا FIFO می گویند.