تلفن : ۰۹۱۲۴۳۸۴۰۶۹ (مهندس علیزاده)

کدام استانداردها در قیمت سیلو تأثیر گذار است؟
سیلوهای فلزی براساس استاندارهای مختلف محاسبه و عرضه می گردد.معمولترین این استانداردها DIN ، AFNOR فرانسه و ANSI/ASEA آمریکا می باشد. این استاندارها در مواردی مانند ضرایب اطمینان و وزن مخصوص مواد اعمال شده در محاسبات استاتیک با یکدیگر متفاوت می باشد. به عنوان مثال طبق استاندارد
DIN آلمان، وزن مخصوص گندم ۹۰۰ کیلوگرم در متر مکعب، AFNOR فرانسه ۸۵۰ کیلوگرم در متر مکعب و ANSI/ASEA آمریکا ۸۳۰ کیلوگرم در متر مکعب در نظرگرفته می شود. در مجموع می توان عدد ۸۳۰ کیلوگرم در متر مکعب را که دارای ضریب اطمینان کافی می باشد، به عنوان یک حداقل پذیرفت. در واقع مهمترین اصل در انتخاب سیلوهای فلزی اطمینان از صحت و دقت در محاسبات سازه می باشد. عوامل محیطی مانند ضریب شتاب زلزله منطقه، سرعت باد، بارش برف و و یژگیهای خاص خود غله مانند وزن مخصوص، ضریب اصطکاک و … تاثیر مستقیمی به روی انتخاب ضخامت سیلو اجزای سیلو و بدین ترتیب روی قیمت تمام شده دارد. بنابراین پیشنهاد می گردد قبل از تایید قطعی، محاسبات استاتیک از سازنده دریافت شده تا توسط یک محاسب با تجربه در این زمینه،کنترل گردد. بنابراین در هنگام مقایسه چند پیشنهاد از سازندگان مختلف به مشخصات فنی و وزن کل فولاد استفاده شده نیز توجه داشته و تنها به مقایسه قیمت تمام شده برای هر تن اکتفا نکنیم.

کمیت و کیفیت گالوانیزاسیون اجرای سیلو باید چگونه باشد؟
استاندارهای موجود درباره ضخامت لایه گالوانیزه برابر است با ۲۷۵، ۳۵۰،۴۵۰ و ۶۰۰ گرم در متر مربع برای هر دو طرف ورق، به عقیده کارشناسان با تجربه در این صنعت، برای قطعات بیرونی مقدار ۴۵۰ گرم در متر مربع لازم و کافی بوده و برای قطعات داخلی میتوان از مقادیر پایین تر استفاده کرد. از طرف دیگر گالوانیزاسیون با مقدار بیش از ششصد گرم در متر مربع توصیه نمی شود چون در این حالت روکش گالوانیزه با گذشت زمان پوسته پوسته شده و جدا می گردد. البته در کنار بنادر، که دارای آب و هوایی با خوردگی بسیار بالا می باشند، بهتر است علاوه بر انتخاب گالوانیزاسیون ششصد گرم در متر مربع از پوششهای رنگ اپوکسی نیز
استفاده می گردد.

میزان عمر سیلوهای فلزی در مقایسه با سیلوهای بتنی چقدراست؟
سوال دیگری که برای اغلب سرمایه گذاران ایجاد می شود میزان عمر سیلوهای فلزی در مقایسه با سیلوهای بتنی است. همان طور که می دانید سیلوهای فلزی عمدتاً از ورقهای فولادی موجدار گالوانیزه ساخته می شوند و این کیفیت و کمیت گالوانیزه موجود بر سطح فولاد می باشد که عمر اینگونه سیلوها را تعیین می نماید. درکل عمر سیلوهای فلزی را می توان حدود ۳۵ الی ۴۵ سال برآورد نمود. مهمترین فاکتور در خورندگی بدنه سیلوهای فلزی میزان اسیدیته هوا می باشد. هرچه هوای محیط آلوده تر و دارای گرد و غبار بیشتری باشد میزان اسیدیته آن بالاتر است. همچنین در کنار بنادر با توجه به بالا بودن میزان یونهای نمک موجود در هوا اسیدیته هوا بسیار بالا می باشد.
آیا تابش نور آفتاب بر سیلوهای فلزی موجب بالا رفتن دمای داخل سیلو می شود؟
یکی دیگر از موارد مورد بحث در باره سیلوهای فلزی، اثرسوء تابش مستقیم آفتاب بر بدنه این سیلو هاست. برخلاف تصورات نادرست، تابش مستقیم آفتاب بر بدنه سیلوهای فلزی موجب بالا رفتن دمای داخل سیلو نمی شود. درست است که حرارت سطح خارجی به سرعت به سطح داخلی سیلو منتقل می شود اما این حرارت به علت پایین بودن ضریب انتقال حرارتی غله و وجود هوابین دانه ها، به توده غله داخل سیلو منتقل نمی گردد.