تلفن : ۰۹۱۲۴۳۸۴۰۶۹ (مهندس علیزاده)

آدرس: تهران استاد معین – خیابان غیاثوندی – پلاک ۲۷ – واحد ۳

تلفن همراه: ۰۹۱۲۴۳۸۴۰۶۹ (مهندس علیزاده)                                پست الکترونیکی : info @ parsialsilo dot ir

تماس با ما و ارسال پست الکترونیکی

8 + 9 =